Danh mục Tổ chức

Kế hoạch tổ chức Chương trình nghệ thuật chào tân sinh viên khóa 64

PDF.InEmail

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT                                                            ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Số: 66 /KH-ĐTN                                                                                                        Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2013

KẾ HOẠCH
Tổ chức chương trình nghệ thuật - Chào tân sinh viên khóa 64


Thực hiện triển khai Chương trình công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2013-2014; được sự đồng ý, nhất trí của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nha trường, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường đại học Công nghệ GTVT xây dựng kế hoạch “Tổ chức chương trình nghệ thuật - Chào tân sinh viên khóa 64”, kế hoạch cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
- Tạo đợt thi đua cao điểm và chào mừng sinh viên khóa 64 mới nhập trường; tiếp tục tạo môi trường học tập, rèn luyện thân thiện, tích cực để đoàn viên thanh niên, HS-SV nâng cao đời sống tinh thần, khả năng sáng tạo, thể chất, góp phần tích cực nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường.
- Tăng cường thu hút, đoàn kết, tập hợp thanh niên; tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo đoàn viên thanh niên, HS-SV biết, hưởng ứng tham gia các hoạt động do nhà trường, Đoàn TN – Hội SV tổ chức.
- Tổ chức chương trình phải đảm bảo phương châm “thiết thực, an toàn, tiết kiệm”.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
- Địa điểm: tổ chức tại 3 cơ sở đào tạo (Hà Nội, Vĩnh Yên, Thái Nguyên) 
- Thời gian: hoàn thành trước ngày 31/10/2013.
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
2. Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2012-2013
3. Khai mạc chương trình và biểu diễn nghệ thuật
- Chương trình nghệ thuật – Chào tân sinh viên khóa 64 là một chương trình văn nghệ đặc sắc do chính thanh niên, sinh viên trường biểu diễn. Các tiết mục ca, múa nhạc, thời trang, tiểu phẩm và các loại hình nghệ thuật khác phải thể hiện được tinh thần nhiệt huyết, sức sáng tạo nghệ thuật đa dạng, phong phú của tuổi trẻ. Nội dung chương trình mang đậm ý nghĩa giáo dục văn hóa truyền thống, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, phong trào thanh niên, sinh viên Việt Nam và nhà trường, tuyên truyền văn hóa giao thông…và định hướng thanh niên, sinh viên trong việc thưởng thức các loại hình nghệ thuật hiện đại.
- Ngoài ra, ban tổ chức còn mời thêm các nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp, sinh viên các trường ĐH-CĐ trên địa bàn lân cận tới giao lưu biểu diễn để nâng cao chất lượng và sức thu hút của chương trình.
IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC
- Ban Chấp hành Đoàn thanh niên – Hội sinh viên các cơ sở đào tạo chi kinh phí thuê trang phục, đạo cụ biểu diễn, chế độ bồi dưỡng đại biểu, diễn viên tập luyện, biểu diễn; chế độ bồi dưỡng thanh niên, sinh viên các trường bạn (đối tượng không chuyên) tới giao lưu, biểu diễn.
- Ban Chấp hành Đoàn thanh niên – Hội sinh viên các cơ sở đào tạo căn cứ điều kiện thực tiễn, lập dự toán kinh phí chi tiết, báo cáo, xin ý kiến Giám đốc cơ sở đào tạo duyệt chi chế độ bồi dưỡng nghệ sĩ, ca sĩ chuyên nghiệp tham gia biểu diễn tại chương trình, kinh phí thuê âm thanh, ánh sáng, làm maket sân khấu, một số điều kiện vật chất khác phục vụ tổ chức chương trình.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Ban Chấp hành Đoàn thanh niên các cơ sở đào tạo là đơn vị thường trực, có trách nhiệm báo cáo, tham mưu, xin ý kiến chỉ đạo và sự tạo điều kiện của lãnh đạo cơ sở đào tạo; chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng đảm bảo chuẩn bị đủ các điều kiện để tổ chức chương trình theo đúng kế hoạch.
- Ban Chấp hành Đoàn thanh niên – Hội sinh viên các cơ sở đào tạo chủ động xây dựng nội dung, kịch bản chi tiết, thành lập ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc, tổ chức cho đoàn viên thanh niên, sinh viên tập luyện, biểu diễn; mời các nghệ sĩ, ca sĩ (chuyên nghiệp, không chuyên) tới biểu diễn, giao lưu tại chương trình.
- Ban Chấp hành các liên chi đoàn, liên chi hội, chi đoàn, chi hội, các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm khẩn trương tuyên truyền sâu rộng cho đoàn viên thanh niên, HS-SV biết, hưởng ứng tham gia tập luyện, biểu diễn và cổ vũ cho chương trình.
Trên đây là kế hoạch Tổ chức chương trình nghệ thuật – Chào tân sinh viên khóa 64, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường kính đề nghị Đảng ủy –Ban Giám hiệu nhà trường, lãnh đạo các phòng, ban, khoa, trung tâm, bộ môn, các cơ sở đào tạo và các đơn vị chức năng trong trường tạo điều kiện, giúp đỡ !

Nơi nhận:
- Thành đoàn Hà Nội (để b/c);
- Đảng uỷ- BGH (để b/c);
- Các phòng, khoa, TT, bộ môn, CSĐT (để p/h);
- Lưu: VP.
TM. BCH HỘI SV
CHỦ TỊCH


(Đã ký)


Bùi Đức Hưng

TM. BCH ĐOÀN TN
BÍ THƯ


(Đã ký)


Lê Hoàng Anh

ĐẢNG ỦY – BAN GIÁM HIỆU


(Đã ký)

Lượt truy cập

mod_vvisit_counterHôm nay79
mod_vvisit_counterHôm qua265
Tổng lượng truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Liên kết :

CQ Đảng, Nhà nước
Các trường học
Trang thông tin đại chúng
Các Sở GD - ĐT
Các website khác