Danh mục Tổ chức

Tin tức sự kiện

Lịch công tác tuần 12 năm 2016 (từ 21/03/2016 đến 27/03/2016)

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Chủ nhật, 27 Tháng 3 2016

TUẦN 12 THEO NĂM 2016
TUẦN
33 THEO NĂM HỌC 2015-2016

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 21/03/2016 đến ngày 27/03/2016)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
21/03

Sáng

Nôi dung: Xử lý công việc tại cơ sở đào tạo Hà Nội.

Hiệu trưởng

Chiều
14h00
Nội dung: Họp Ban xây dựng đề án phát triển Trường. (Phòng TCCB chuẩn bị nội dung và báo cáo).
Thành phần: Các thành viên Ban theo các QĐ số 572, 573, 574, 575, 576 577/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 18/3/2016 (Danh sách các thành viên theo file đính kèm).
Địa điểm: Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3.
Trưởng Ban

Thứ Ba
22/03

Sáng
8h30

Nội dung: Họp Hội đồng Khoa học công nghệ cấp Trường để xét duyệt đề cương đề tài NCKH của Giảng viên và Sinh viên năm học 2015 - 2016 (Hội đồng xét duyệt Khối ngành Tổng hợp).
Thành phần: TS. Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch Hội đồng); TS. Lương Công Lý (Thư ký Khoa học); ThS. Trần Văn Bình, TS. Trần Văn Lâm, ThS. Tô Vân Hòa, ThS. Trần Thái Minh (Ủy Viên); ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền (Thư ký Hành chính); Các chủ nhiệm đề tài và Giáo viên hướng dẫn.
Địa điểm: Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3.

Chủ tịch Hội đồng

Chiều
14h00

Nội dung: Thẩm định Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành: Kế toán.
Thành phần: Hội đồng thẩm định , PHT. Nguyễn Hoàng Long, PĐT Sau đại học, Tiểu ban xây dựng chương trình thạc sĩ ngành Kế toán và các giảng viên xây dựng đề cương chi tiết học phần.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1.

Chủ tịch Hội đồng
Chiều
14h00

Nội dung: Làm việc với Công ty Ô tô Huyndai Thành Công.
Thành phần: Ô.Trinh phòng KHCN-HTQT; Khoa Cơ khí: TS Nguyễn Quang Anh và Giảng viên Bộ môn Ô tô; Trung tâm CNCK:TS Đỗ Ngọc Tiến và Giáo viên Tổ công nghệ ô tô; các Giảng viên quan tâm.
Địa điểm: Phòng họp số 2 Tầng 3 Nhà H3.

PHT. Vũ Ngọc Khiêm

Thứ Tư
23/03

Sáng
8h00

Nội dung: Thanh tra, kiểm tra Khoa Công trình.
Thành phần đoàn kiểm tra gồm các ông/bà: Nguyễn Hoàng Long; Nguyễn Mạnh Hùng; Trần Văn Bình; Nguyễn Văn Lâm; Phạm Văn Tân; Tạ Ngọc Bài; Công Minh Quang; Tạ Thế Anh; Phạm Văn Huỳnh; Lê Văn Hoa.
Địa điểm: Văn phòng Khoa Công trình.

Đoàn kiểm tra

Chiều
14h00

Nội dung: Thanh tra, kiểm tra Đoàn Thanh niên.
Thành phần đoàn kiểm tra gồm các ông/bà: Nguyễn Hoàng Long; Dương Thị Ngọc Thu; Tạ Ngọc Bài; Lê Văn Hoa.
Địa điểm: Văn phòng Đoàn Thanh niên.

Đoàn kiểm tra

Thứ Năm
24/03

Sáng
8h00
(Khai mạc)

Nội dung: Mít tinh kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chức Ngày hội hiến máu vì nạn nhân tại nạn giao thông và Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông (Cả ngày).
Thành phần:
Đại biểu: Ban Giám hiệu; Công đoàn; Đoàn TN; Trưởng các đơn vị chức năng;
Tham gia: CB-CNV và HSSV theo nhiệm vụ.
Địa điểm: Cơ sở đào tạo Hà Nội.

BCH Đoàn TN
(Thường trực phối hợp)
Sáng
8h30
Nội dung: Thẩm định Chương trình môn học GDTC trình độ đại học.
Thành phần: TS. Nguyễn Hoàng Long (Chủ tịch Hội đồng); ThS. Trần Quang Minh (Thư ký); ThS. Lê Thanh Sơn, ThS. Phạm Kiên Cường (Phản biện); ThS. Lê Quang Việt (Uỷ viên); Bộ môn GDTC ở các Cơ sở đào tạo.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1.
Chủ tịch Hội đồng

Chiều

 

Thứ Sáu
25/03

Sáng
8h00

Nội dung: Hội ý Ban thường vụ Đảng ủy.
Thành phần: Các đồng chí ủy viên BTV Đảng ủy.
Địa điểm: Phòng khách Hiệu trưởng.

Bí thư Đảng ủy
9h30 Nội dung: Họp Ban Tổ chức triển khai kế hoạch ngày hội đọc sách UTT.
Thành phần: Theo kế hoạch số 546/KHĐHCNGTVT ngày 15/3/2016.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1
Trưởng Ban

Chiều
16h00

Nội dung: Thẩm định cấu trúc Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ.
Thành phần: Tiểu ban xây dựng chương trình đào tạo, Bà Hương (Khoa công trình), PĐT Sau Đại học.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1.

PHT. Nguyễn Hoàng Long

Thứ Bảy
26/03

Sáng
7h30

Nội dung: Tập huấn Đảm bảo chất lượng Năm 2016.
Thành phần: Ban Giám hiệu, Chủ tịch HĐ trường, Công Đoàn, Đoàn TN, Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, Bộ môn các Cơ sở đào tạo, các GV theo danh sách đính kèm (file xls), các Giảng viên quan tâm.
Địa điểm: Hội trường Tầng 4 Thư viện.

Hiệu trưởng

Chiều

 

Chủ Nhật
27/03

Sáng

 

Chiều
14h30

Nội dung: Thẩm định Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành: Quản trị kinh doanh.
Thành phần: Hội đồng thẩm định, PHT. Nguyễn Hoàng Long, PĐT Sau đại học, Tiểu ban xây dựng chương trình thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh và các giảng viên xây dựng đề cương chi tiết học phần.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1.

Chủ tịch Hội đồng
Chiều
16h00
Nội dung: Thẩm định Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành: Tổ chức và quản lý vận tải.
Thành phần: Hội đồng thẩm định, PHT. Nguyễn Hoàng Long, PĐT Sau đại học, Tiểu ban xây dựng chương trình thạc sĩ ngành Tổ chức và quản lý vận tải và các giảng viên xây dựng đề cương chi tiết học phần.
Địa điểm: Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1.
Chủ tịch Hội đồng

Lịch công tác tuần 13 năm 2016 (từ 28/03/2016 đến 03/04/2016)

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Chủ nhật, 27 Tháng 3 2016

TUẦN 13 THEO NĂM 2016
TUẦN
34 THEO NĂM HỌC 2015-2016

LỊCH CÔNG TÁC
(Từ ngày 28/03/2016 đến ngày 03/04/2016)

Ngày, tháng

Thời gian

Nội dung – Địa điểm – Thành phần

Chủ trì

Thứ Hai
28/03

Sáng
9h00

Nội dung: Làm việc với Hội đồng các Viện đại học Công nghệ của Cộng hòa Pháp.
Thành phần: PHT. Khiêm, Ô. Trinh (Phòng KHCN&HTQT).
Địa điểm: Phòng họp số 1 Tầng 2 Nhà H1.

Hiệu trưởng

Chiều
15h00

Nội dung: Họp Thường vụ Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đồng chí Thường vụ Đảng ủy, Bà Thu (TCCB).
Địa điểm: Phòng họp Hiệu trưởng.

Bí thư Đảng ủy

Thứ Ba
29/03

Sáng

Nội dung: Làm việc tại cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc.

Hiệu trưởng

Chiều

15h30

Nội dung: Họp BCH Đảng ủy Trường.
Thành phần: Các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Ô. Hoàng (TCCB).
Địa điểm: Phòng họp số 1 tầng 2 Nhà H1.

Bí thư Đảng ủy

Thứ Tư
30/03

Sáng

 

 

Chiều

 

 

Thứ Năm
31/03

Sáng

 

Chiều

 

Thứ Sáu
01/04

Sáng

 

Chiều
14h00

Nội dung: Họp giao ban toàn Trường tháng 3.
Thành phần: Ban Giám hiệu; Công đoàn; Đoàn TN; Trưởng, Phó các Phòng, Ban, Khoa, Trung tâm; Trưởng các Bộ môn thuộc cơ sở đào tạo Hà Nội, Bà Lý, Ô Khương (Bộ môn VLKC - Khoa Công trình).
Địa điểm: Phòng họp số 2 tầng 3 Nhà H3.

Hiệu trưởng

Thứ Bảy
02/04

Sáng

 

Chiều

 

Chủ Nhật
03/04

Sáng

 

Chiều

 


 

Nhiệm vụ giao ban tháng 02 năm 2015

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Chủ nhật, 27 Tháng 3 2016

NHIỆM VỤ GIAO BAN THÁNG 2 NĂM 2015

- Thành phần: Các đồng chí cán bộ chủ chốt từ tổ bộ môn
- Chủ trì giao ban: Đồng chí Đỗ Ngọc Viện - Hiệu trưởng
- Thư ký: Đồng chí Lê Văn Sự - Trưởng phòng Hành chính - Quản trị
- Nội dung:


 

Nhiệm vụ giao ban tháng 03 năm 2015

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Chủ nhật, 27 Tháng 3 2016

NHIỆM VỤ GIAO BAN THÁNG 3 NĂM 2015

- Thành phần: Các đồng chí cán bộ chủ chốt từ tổ bộ môn
- Chủ trì giao ban: Đồng chí Đỗ Ngọc Viện - Hiệu trưởng
- Thư ký: Đồng chí Lê Văn Sự - Trưởng phòng Hành chính - Quản trị
- Nội dung:
 

Nhiệm vụ giao ban tháng 7 năm 2015

PDF.InEmail

Viết bởi Administrator    |    Chủ nhật, 27 Tháng 3 2016

NHIỆM VỤ GIAO BAN THÁNG 7 NĂM 2015

Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 09 tháng 7 năm 2015.
Địa điểm: Phòng họp tầng 3 nhà H3.
Thành phần: Các đồng chí cán bộ chủ chốt từ bộ môn trở lên.
Chủ trì: PGS.TS. Đào Văn Đông - Hiệu trưởng.
Thư ký: Đồng chí Đỗ Quốc Hùng - Tổ trưởng Tổ Hành chính - Văn thư, Phòng Hành chính - Quản trị.
Nội dung:
 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 1 trong tổng số 114

Lượt truy cập

mod_vvisit_counterHôm nay42
mod_vvisit_counterHôm qua0
Tổng lượng truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Liên kết :

CQ Đảng, Nhà nước
Các trường học
Trang thông tin đại chúng
Các Sở GD - ĐT
Các website khác